Malta SkiPUCHAR POZNANIA 2023/2024

 • REGULAMIN ZAWODÓW O PUCHAR POZNANIA 2023/2024 W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM

  1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

  Zawody odbędą się na terenie MALTA SKI w niedzielę 14 kwietnia 2024 o godz. 12.00.

  2. ORGANIZATOR ZAWODÓW

  Organizatorem Zawodów o Puchar Poznania w Narciarstwie
  Zjazdowym jest Stowarzyszenie Kultury
  Fizycznej Partner

  3. ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W ZAWODACH

  W zawodach mają prawo startu osoby, które w klasyfikacji generalnej Grand Prix Poznania 2023/2024 zajęły w swoich

  kategoriach wiekowych jedno z czterech pierwszych miejsc. Potwierdzenia udziału w Zawodach przyjmowane są w recepcji MALTA SKI, 61-131 Poznań, ul. Wiankowa 2, do dnia 12.04.2019 (piątek), do godziny 18.00 po uiszczeniu opłaty startowej w wysokości

  50,00zł lub mailowo z płatnością przelewem na konto. DANE DO PRZELEWU:

  Credit Agricole Bank Polska S.A.

  411940 1076 3090 6459 0000 0000

  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Partner

  Opłata PUCHAR POZNANIA IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

  Potwierdzenie przelewu należy przesłać
  na adres mailowy:lp.iksatlamzciweleic.akinom

  W dniu rozgrywania Pucharu Poznania biuro zawodów mieści się w namiocie przy stoku narciarskim MALTA SKI.


  4. KATEGORIE ZAWODNIKÓW

  Zawody
  rozegrane zostaną w niżej podanych kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn.

  O przydziale do odpowiedniej kategorii decyduje rok urodzenia w momencie rozpoczęcia cyklu Grand Prix.

  NARTY:

  DZIECKO C – 2016 i młodsze

  DZIECKO B – 2014-2015

  DZIECKO A – 2012-2013

  JUNIOR C – 2010- 2011

  JUNIOR B - 2008-2009

  JUNIOR A- 2003-2007

  SENIOR – 2002 i starsze


  5. SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW

  Zawody o Puchar Poznania w Narciarstwie Zjazdowym rozgrywane są na trasie slalomu równoległego, według NRS, ze zmianami wynikającymi ze

  specyfiki stoku.  5.1. SPOSÓB ROZGRYWANIA FINAŁU


  5.1.1.
  Czwórka finalistów rywalizuje zgodnie z zasadami rozgrywania slalomu
  równoległego.


  5.1.2.
  Każda rozgrywka dwóch zawodników odbywa się w dwóch przejazdach, przy czym
  zawodnicy w drugim przejeździe zamieniają się miejscami (trasami).


  5.1.3.
  Pierwszy zawodnik z pary mijający linię mety uruchamia bieg czasomierza i
  uzyskuje czas “zero” Następny zawodnik mijający metę powoduje odnotowanie
  różnicy czasu minięcia linii mety.


  5.1.4.
  O zwycięstwie w parze decyduje suma czasów.


  5.1.5.
  Dwójki rywalizujące w slalomie są określane w następujący sposób (1,2,3,4 – miejsce w kategorii po eliminacjach).


  5.1.6.

  W przypadku, gdy jeden z zawodników nie ukończy pierwszego przejazdu lub
  zostanie zdyskwalifikowany, nie startuje w drugim przejeździe.


  5.1.7.
  W przypadku, gdy obaj zawodnicy upadną i kontynuują wyścig, wygrywa zawodnik,
  który pierwszy przejechał prawidłowo trasę i przeciął linię mety.


  5.1.8.
  W przypadku, gdy żaden zawodnik ze startującej dwójki nie ukończy slalomu
  równoległego (dwóch zawodników upadło lub wypadło z trasy) wygrywa zawodnik,
  który przejechał prawidłowo dłuższy odcinek trasy.

  ORGANIZATOR ZAWODÓW PRZYPOMINA, ŻE ZGODNIE Z NARCIARSKIM REGULAMINEM SPORTOWYM ZAWODNIK

  PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z TRASĄ SLALOMU NIE MOŻE JEJ PRZEJECHAĆ PRÓBNIE.

  ZAWODNIK ŁAMIĄCY TEN PUNKT REGULAMINU ZOSTANIE WYKLUCZONY Z ZAWODÓW.


  6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

  Wyniki zawodów finałowych zostaną ogłoszone przez spikera podczas oficjalnego zakończenia zawodów.


  7. UWAGI KOŃCOWE

  § każdy startujący bierze udział w zawodach na własną
  odpowiedzialność (lub za zgodą rodziców, opiekunów),

  § organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
  wypadki i kontuzje wynikające z tytułu uczestnictwa w zawodach,

  § organizator zaleca uczestnikom zawodów ubezpieczenie
  się od następstw nieszczęśliwych wypadków w dniu zawodów.

  Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu

  LINK DO ZAPISÓW:

  http://grand-prix.maltaski.pl/zapisy/  REGULAMIN XXIII GRAND PRIX w Narciarstwie Zjazdowym 2023/2024  POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  Grand Prix, to cykl Zawodów na wzór Pucharu Świata w Narciarstwie Alpejskim. W każdej edycji zawodnicy zdobywają punkty do klasyfikacji generalnej. Zwycięża zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów. Dodatkowo, zawodnicy, którzy zdobędą miejsca 1-4 w danej kategorii wiekowej kwalifikują się do Pucharu Poznania, który jest zwieńczeniem rywalizacji na stoku MALTA SKI. Rozegrany on zostanie na trasie slalomu równoległego po zakończeniu cyklu Grand Prix. Zawody Grand Prix mają charakter otwarty i startować w nich mają prawo wszyscy niezależnie od wieku, umiejętności i miejsca zamieszkania. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w zawodach jest umiejętność samodzielnego (bezpiecznego) wjazdu/zjazdu z III półki stoku narciarskiego MALTA SKI.

  HARMONOGRAM ZAWODÓW

  16.15-17.00 - wydawanie numerów

  17.15 - rozgrzewka

  17.45 - start zawodów


  ORGANIZATOR ZAWODÓW

  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Partner ul. Wiankowa 2; 61-131 Poznań


  TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

  Zawody odbędą się na stoku MALTA SKI w następujących terminach:


  I edycja niedziela 26. listopada 2023
  godz. 17.00


  II edycja niedziela 10. grudnia 2023
  godz. 17.00

  III edycja niedziela 14. stycznia 2024
  godz. 17.00


  IV edycja niedziela 04. luty 2024

  godz. 17.00


  V edycja niedziela 02. marca 2024

  godz. 17.00
  Do punktacji generalnej liczone są 4 najlepsze wyniki każdego zawodnika z 5 edycji zawodów.
  ZGŁOSZENIA I UDZIAŁ W ZAWODACH


  Aby dokonać zgłoszenia, osoba startująca lub jego prawny opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich) zobowiązany jest zarejestrować się do zawodów na każdą edycję w której chce wziąć udział. Możliwe są dwa sposoby rejestracji, poprzez: internet na stronie Zapisy i opłatę przlewem lub poprzez dokonanie opłaty startowej w Recepcji MALTA SKI. W obu przypadkach obowiązkowe jest odręczne wypełnienie Karty Zgłoszenia i dostarczenie jej do recepcji MALTA SKI lub mailowo (skan, zdjęcie dokumentu) na adres lp.iksatlamzciweleic.akinom do CZWARTKU poprzedzającego zawody. W przypadku brak karty zgłoszenie będzie anulowane. Karty Zgłoszenia dostępne są w Recepcji MALTA SKI lub mailowo na życzenie klienta. Termin zgłoszenia internetowego oraz dokonania opłaty startowej upływa w CZWARTEK poprzedzający zawody do godziny 23:59. W recepcji MALTA SKI Karty Zgłoszeniowe oraz opłaty startowe przyjmowane są do CZWARTKU poprzedzającego zawody w godzinach otwarcia recepcji.


  Opłata startowa za udział w jednej
  edycji Grand Prix (w jednej kategorii) wynosi: 50,00 PLN.

  Po zgłoszeniu uczestnika internetowo płatności można dokonać przelewem na dane:

  Credit Agricole Bank Polska S.A.
  411940 1076 3090 6459 0000 0000

  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Partner

  Opłata za Grand-Prix IMIĘ I NAZWISKO
  DZIECKA, edycja nr.......

  Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres mailowy:

  lp.iksatlamzciweleic.akinom


  Kaucja zwrotna za numer startowy wynosi: 30 PLN.

  PŁATNE GOTÓWKĄ PODCZAS POBIERANIA NUMERU  · W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się
  możliwość zapisania zawodnika do zawodów Grand Prix po upływie terminu zgłoszenia
  (tj. CZWARTEK godz. 23:59). Wyłącznie za zgodą i przy możliwościach
  technicznych Organizatora przewiduje się możliwość ostatecznego zapisu w piątek i sobotę do godziny 18:00
  Opłata startowa wynosi wówczas 80,00 PLN.

  ZAPISY W DZIEŃ ZAWODÓW-NIEDZIELA DO GODZINY 13:00- KOSZT 150ZŁ
  · Uczestnicy zawodów mogą reprezentować
  jednocześnie cztery drużyny – w pierwszej kategorii drużyny przedszkolne,
  szkolne, uczelniane w drugiej kategorii drużyny klubowe w odpowiedniej
  kategorii wiekowej. Poszczególne drużyny mogą być reprezentowane przez dowolną
  ilość zawodników (już jedna osoba punktuje), jednak do klasyfikacji będą brane
  3 najlepsze wyniki z danej reprezentacji (bez podziału na dziewczęta i
  chłopców). Zawodnik zgłasza chęć reprezentowania drużyny podczas zapisu
  internetowego (wyłącznie drużyny szkolne i przedszkolne) lub rejestracji w
  Recepcji MALTA SKI. Organizator, w każdym czasie, ma prawo zażądać od
  uczestnika zawodów okazania legitymacji szkolnej w celu weryfikacji jego
  przynależności do właściwej reprezentacji. Podanie nieodpowiedniej
  reprezentacji grozi dyskwalifikacja. Reprezentację klubową wskazuje się
  WYŁĄCZNIE na odręcznie wypełnianej Karcie Zgłoszenia w pozycji "Kategoria II
  Reprezentacji".


  · Paragon fiskalny jest dowodem dokonania
  opłaty startowej i tylko po jego okazaniu zostanie wydany numer startowy.
  Jeżeli opłata startowa została dokonana przez internet należy przy odbiorze
  numeru startowego okazać potwierdzenie przelewu bankowego.


  KATEGORIE INDYWIDUALNE ZAWODNIKÓW

  1. Zawody rozegrane zostaną w niżej podanych kategoriach
  wiekowych z uwzględnieniem podziału na płeć.

  2. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych
  decyduje rok urodzenia w chwili rozpoczęcia cyklu Grand Prix (w trakcie zawodów
  nie ma możliwości zmiany kategorii wiekowej).

  NARTY:

  · DZIECKO C – 2016 i młodsze

  · DZIECKO B – 2014-2015

  · DZIECKO A – 2012-2013

  · JUNIOR C – 2010- 2011

  · JUNIOR B - 2008-2009

  · JUNIOR A- 2003-2007

  · SENIOR – 2002 i starsze

  Kategorie wiekowe z podziałem na dziewczynki i chłopców.


  KATEGORIE DRUŻYNOWE

  Zawody przeprowadzone będą w następujących kategoriach
  drużynowych. Oddzielnie punktowana będzie Kategoria Szkolna/Przedszkolna
  oraz Kategoria Klubowa.

  · DZIECKO C – 2016 i młodsze

  · DZIECKO B – 2014-2015

  · DZIECKO A – 2012-2013

  · JUNIOR C – 2010- 2011

  · JUNIOR B - 2008-2009

  · JUNIOR A- 2003-2007

  · SENIOR – 2002 i starsze

  Kategorie wiekowe z podziałem na dziewczynki i chłopców.  SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW


  1. Zawody rozgrywane są na trasie slalomu szkolnego (1
  przejazd), według Narciarskiego Regulaminu Sportowego, ze zmianami wynikającymi
  ze specyfiki stoku. W zawodach startują zawodnicy, którzy: spełnili warunki
  zawarte w niniejszym regulaminie, na godzinę przed zawodami, zgłosili się w
  biurze zawodów i odebrali numer startowy. Numery startowe wydawane będą tylko i
  wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego z Recepcji MALTA SKI lub
  potwierdzenia przelewu w przypadku rejestracji internetowej - potwierdzających
  dokonanie opłaty startowej.

  2. O kolejności startu (w poszczególnych kategoriach
  wiekowych) w pierwszych zawodach decyduje organizator. W kolejnych zawodach o
  kolejności startu decyduje suma punktów uzyskanych w poprzednich edycjach
  zawodów wg zasady od najmniejszej ilości punktów do największej. Nowo zapisane
  osoby startują na początku w swoich kategoriach.


  KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA ZAWODÓW

  O miejscu zawodnika w każdej edycji zawodów decyduje uzyskany czas.

  3. Klasyfikacja końcowa jest sumą punktów zdobytych przez
  zawodnika w czterech z pięciu edycji. Do klasyfikacji generalnej brane są
  cztery najlepsze wyniki z pośród wszystkich startów. Jeżeli zawodnik startował
  we wszystkich pięciu edycjach najsłabszy uzyskany wyniki z pośród pięciu
  startów zostaję odrzucony i nie jest brany do klasyfikacji generalnej. Miejsca
  zawodników w edycji punktowane są do klasyfikacji końcowej w następujący
  sposób:

  I miejsce - 30 pkt.

  II miejsce - 27 pkt.

  III miejsce - 25 pkt.

  IV miejsce - 24 pkt.

  V miejsce - 23 pkt.

  VI miejsce - 22 pkt.

  VII miejsce - 21 pkt.

  VIII miejsce - 20 pkt.

  IX miejsce - 19 pkt.

  X miejsce - 18 pkt.

  XI miejsce - 17 pkt.

  XII miejsce - 16 pkt.

  XIII miejsce - 15 pkt.

  XIV miejsce - 14 pkt.

  XV miejsce - 13 pkt.

  XVI miejsce - 12 pkt.

  XVII miejsce - 11 pkt.

  XVIII miejsce - 10 pkt.

  XIX miejsce - 9 pkt.

  XX miejsce - 8 pkt.

  XXI miejsce i dalsze 7 pkt.

  Zawodnicy, którzy wystartowali w edycji i nie zostali sklasyfikowani otrzymują po 5 pkt.


  4. W przypadku kiedy zawodnicy uzyskają taką samą liczbę
  punktów w klasyfikacji końcowej, to o miejscu w klasyfikacji Zawodów Grand Prix decyduje:

  - ilość edycji, w których startował zawodnik (im więcej startów - tym wyższe
  miejsce). W przypadku gdy ilość edycji, w których startowali zawodnicy jest
  identyczna to o ostatecznym miejscu decyduje:
  - suma czasów WSZYSTKICH EDYCJI danego zawodnika.

  - liczba zdobytych wyższych miejsc w poszczególnych edycjach (np. jeden z
  zawodników zajmowałby miejsca: II, III, III i V a drugi zawodnik np. cztery
  razy zajmowałby trzecie miejsce to wyżej sklasyfikowany zostanie ten zawodnik,
  który raz był drugi - na wzór klasyfikacji medalowej na dużych imprezach
  sportowych). W przypadku gdy i te są identyczne o zajętym miejscu decyduje:  KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA ZAWODÓW

  1. O miejscu drużyny w każdej edycji zawodów decyduje
  suma punktów trzech najlepszych zawodników danej reprezentacji (bez względu na
  płeć). Brane pod uwagę są punkty z Klasyfikacji Indywidualnej dziewcząt i
  chłopców. Rozróżnia się dwie oddzielne Klasyfikacje Drużynowe: Przedszkolną /
  Szkolną / Uczelnianą, oraz Klubową, Do klasyfikacji liczone są punkty zdobyte w
  Klasyfikacji Indywidualnej.

  2. Klasyfikacja końcowa jest sumą punktów zdobytych przez
  reprezentację we wszystkich pięciu edycjach zawodów lub tylu w ilu startowała
  reprezentacja. W przypadku kiedy drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów w
  klasyfikacji końcowej, to o ostatecznym miejscu w Klasyfikacji Drużynowej decyduje:

  - ilość edycji, w których startowała drużyna (im więcej startów - tym wyższe

  miejsce). W przypadku gdy ilość edycji, w których startowały drużyny jest
  identyczna to o ostatecznym miejscu decyduje:

  - liczba zdobytych wyższych miejsc w poszczególnych edycjach (np. jedna z

  drużyn w jednej edycji zajęłaby miejsca: II, III, III, V a druga np. cztery
  razy zajmowałaby trzecie miejsce to wyżej sklasyfikowana zostanie ta, która raz
  była druga - na wzór klasyfikacji medalowej na dużych imprezach sportowych).

  W przypadku gdy ilość zajętych miejsc jest identyczna to o miejscu drużyny decyduje:

  - suma czasów wszystkich edycji danej drużyny.

  3. Na bieżąco prowadzona będzie klasyfikacja generalna.

  - W trakcie trwania cyklu pięciu edycji Zawodów Grand Prix nie ma możliwości zmiany reprezentacji.

  - Nie ma możliwości dodania punktów wstecznie dla reprezentacji (jeśli zawodnik
  zgłosił się indywidualnie do danych zawodów – nie podając reprezentacji – dla
  reprezentacji nie punktuje, może zmienić się to od kolejnej edycji zawodów).


  OGŁOSZENIE WYNIKÓW

  1. Wyniki każdej z edycji Grand Prix ogłoszone zostaną najpóźniej dwa dni po ukończeniu
  zawodów. Na bieżąco prowadzona będzie klasyfikacja generalna.

  2. Klasyfikacja końcowa ogłoszona zostanie dwa dni po rozegraniu V edycji Zawodów Grand Prix.


  ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

  Ceremonia zakończenia Zawodów odbędzie się w dniu
  rozgrywania ostatniej imprezy cyklu, czyli Pucharu Poznania. Trzech najlepszych
  zawodników w każdej kategorii wiekowej Pucharu Poznania otrzyma pamiątkowe
  puchary, czterech najlepszych otrzyma medale oraz dyplomy. Nie przewiduje się
  osobnego nagradzania najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej Grand Prix.
  Wszystkie startujące drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.Serdecznie zapraszamy

Sprawdź godziny otwarcia
Godzina zamknięcia jest uzależniona od warunków atmosferycznych.
OBSŁUGA KLIENTA / KASA
tel. 501 355 153, e-mail: lp.iksatlamajcpecer

Akceptujemy karty płatnicze

kartyplatnicze.png
Twój koszyk
Zamawiam